Діти сайт для батьків.
1.Українська гімназія імені І.Франка

1.Українська гімназія імені І.Франка

Викладаються предмети інваріативної частини та обов’язково вибіркові.

Адреса:
Тернопіль, вул. Коперніка, 14
тел.: (0352) 52-67-98 - директор
Сайт: gimnasium.te.ua


 
Головною метою Тернопільської гімназії імені Івана Франка є відродження та формування національної інтелігенції, становлення і розвиток особистості з національною і громадською свідомістю, системою наукових знань про природу, суспільство, людину, готової до свідомого вибору професії, відповідно до прагнень і здібностей у дусі патріотизму, гуманізму та милосердя.
   
Директор гімназії
 

Закінчив Львівський державний університет ім.І.Франка, 1980 р.
Кваліфікація: Математик. Викладач математики.
Працює у гімназії з 2007 р.

Відмінник освіти України. Спеціаліст вищої категорії

ВСТАНОВЛЕНІ ТАКІ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ УЧНІВ У ГІМНАЗІЮ:

 1. У гімназію приймаються випускники І ступеня загальноосвітніх шкіл.
 2. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь незалежно від місця проживання.
 3. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора гімназії та табеля успішності учня.
 4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
 5. Вступні випробування проводяться з української мови (диктант) та математики (письмово).
 6. Конкурсне приймання дітей проводиться у II тури: І – до 5 червня, II – до 20 серпня.
 7. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за тих самих умов, що й основне.
 8. Конкурсне випробування проводиться приймальною комісією, склад якої затверджується наказом директора гімназії за погодженням з радою навчального закладу.
 9. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.
 10. Учні, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних; причин, до наступних випробувань не допускаються.
 11. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
 12. До гімназії подають такі документи: копію свідоцтва про народження, особову справу, медичну картку встановленого зразка.
 13. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 3 днів з дня її подання.
 14. Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу.
 15. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

Директор гімназії                                                                       А.В. Крижанівський

Адреса:
46001, м. Тернопіль, вул. Коперніка, 14

Телефони:

Директор, канцелярія: (0352) 52-67-98;
Заступники директора з навчально-виховної та
навчально-методичної роботи:
(0352) 52-32-43;
Заступник директораз виховної роботи: (0352) 52-67-86;
Учительська: (0352) 25-47-04;
Заступник директора з господарської роботи, бухгалтерія: (0352) 52-50-33;

Сайт: http://gimnasium.te.ua/
 


Школи Тернополя

Переглядів сьогодні: 5
Переглядів всього: 21168
Рекомендуємо